Esperanto-Tago
Conwy

La Urbestro de Conwy, Bill Chapman, invitas vin partopreni la unuan Esperanto-Tagon en Conwy sabaton la 21-an de oktobro ĉe la Urbdomo.

( English )

21-an de oktobro 2017

BONVENON AL
CONWY!

Okazos Esperantp-Tago en la Urbdomo de Conwy sabaton la 21-an de oktobro de la 10-a ĝis la 17-a.
Inter aliaj aferoj estos grupo por komenc(a/i)ntoj, kiun gvidos Jack Warren, kaj konversaciiga grupo pri aktualaĵoj, gvidata de Tim Owen.
Plue oni prezentos historiajn artaĵojn en la urbodomo, kaj, se la vetero tion permesos, gvidatan promenadon ĉirkaŭ la urbaj muroj. Laŭvola lunĉo estos havebla je kosto de £8.
Sed ni devos scii, ke vi venos por bone okazigi la tagon, do bonvolu registri vin por ke ni sciu atendi vin.

( English )

Bill Chapman

Bill eklernis Esperanton antaŭ 50 jaroj kaj vojaĝis tien kaj reen per la lingvo, al kiu li kredas ŝuldi la memfidon ellerni la kimran.

Esperanto-Tago estas lia maniero kunhavigi iom da tio, kion li tiom ĝuis kun aliaj.

Jack Warren

Jack estas ofta gvidanto ĉe la Somerlernejo de la Esperanto-Asocio de Britio kaj antaŭĝuas helpi la novulojn inter vi eklerni kaj uzi ĝin.

Tim Owen

Tim dum pluraj jaroj gvidas la diskutrondojn de la Esperanto-Asocio de Britio kaj estos surloke por diskutigi vin pri diversaj temoj. Iuj estos leĝeraj, aliaj aktualajl ĉiuj helpos vin elbuŝigi Esperanton se vi jam havas iom da lerno-sperto.